Bankové spojenie

fashionist.sk

Fio banka a.s., pobočka zahraničnej banky
BIC: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK7383300000002701182029

 

Pri platbe prevodom na náš účet nezabúdajte uviesť ako variabilný symbol číslo vašej objednávky, ďakujeme.